Poslovne storitve

Delovno-pravno in kadrovsko svetovanje:

 • Pomoč pri kadrovskih zadevah:
  • nabor kandidatov,
  • prijave/odjave iz obveznih zavarovanj (portal e-vem),
  • priprava obrazcev za izbirne postopke
 • priprava osnutkov pogodb o zaposlitvi, aneksov, sklepov, odločb
 • svetovanje pri oblikovanju drugih obrazcev
 • priprava osnutkov sklepov poslovodnih oseb
 • pomoč pri pripravi splošnih aktov – pravilniki o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, drugi pravilniki
 • svetovanje, vezano na uporabo kolektivnih pogodb dejavnosti
 • po potrebi tudi drugo svetovanje s tega področja

Finančno in davčno svetovanje

 • za pravne in fizične osebe s področja davka
 • področje dohodnine in DDV
 • zastopanje pred davčnimi organi ( inšpekcijski pregled …)
 • Drugo svetovanje
Oddajte povpraševanje

Pravne storitve

 • priprava izvršb
 • pomoč pri pripravi manj zahtevnih pogodb
 • pomoč pri prijavi terjatev v stečajne postopke
 • partnerstvo z odvetniško pisarno, ki vam lahko hitro in zanesljivo pomaga pri pravnih zagatah

Poslovno svetovanje

 • Pomoč pri urejanju obsežne dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali s.p.
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita
 • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke
 • Pomoč pri prijavah na razpise in pridobivanju sredstev
 • Pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta

Administrativne storitve

 •  izstavljanje računov, IOP, opominov, dopisov – v vašem imenu
 • obračun potnih nalogov v vašem imenu – po dogovoru
 • vodenje plačilnega prometa – po pooblastilu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close