Računovodske storitve

 • Demo Image

Računovodske storitve za kapitalske družbe, samostojne podjetnike in osebe z dopolnilno dejavnostjo, zavode, zavode zasebnega prava klube, društva, samostojne delavce v kulturi, akademske slikarje, arhitekte, odvetnike, notarje, druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost …

Računovodske in knjigovodske storitve:

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov
 • Knjiženje potnih nalogov
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Izpis odprtih postavk po dogovoru
 • Obračun DDV
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava zaključnega računa
 • Obračun plač
 • Obračun dohodnine zaposlenih
 • Obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • Računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih
 • Obračun obresti
 • Priprava podjemnih pogodb, honorarjev,...
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Naš računovodski servis po dogovoru pripravi predloge za kompenzacije, cesije,...

Poleg računovodskih in knjigovodskih storitev nudimo tudi nekatere druge storitve:

 • Priprava in vlaganje izvršb,
 • poslovno, kadrovsko, finančno in davčno svetovanje,
 • dodatne administrativne storitve.
  O navedenih storitvah si lahko več preberete na povezavi ->

VASCO - računovodski program

Pri svojem delu uporabljamo računovodski program Vasco. Program Vasco nam omogoča, da svojim strankam ponudimo najem programa

webvasco, ki vam in nam olajša delo in omogoča skorajšnje brezpapirno poslovanje.

Program webvasco vam omogoča:

 • Skeniranje in vnos prejetih faktur in neposredno plačilo prejetih faktur neposredno iz programa in s tem tudi popolno sledljivost plačil,
 • izdajanje faktur (vizualno podobo računa nastavimo po vaših željah), pri čemer vam program omogoča tudi sledenje plačil,
 • izdajo potnih nalogov,
 • vodenje blagajne (blagajniški izdatek, blagajniški prejemek),
 • vpogled v kontne kartice v glavno knjigo,
 • in druge pripomočke, s katerim vam olajšamo poslovanje.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close